عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

11-2- دستورالعمل اجرایی “نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی”

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، در اجرای تبصره 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار در جلسه مورخ 11/10/86 توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. بعضی از بندهای مهم این دستورالعمل در اینجا اظهار می گردد. متن کامل این دستورالعمل در پیوست 3 ارائه می گردد.

– شخص گزارش‌دهنده” مکلف می باشد، اطلاعات مورد نظر مانند اطلاعات معاملات اوراق بهادار به تبیین “فرم‌های شماره 1 و 2” این دستورالعمل را ظرف مهلت‌های مقرر در این ماده به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند.

– شرکت مکلف می باشد فهرست”اشخاص گزارش‌دهنده” را مطابق “فرم شماره 3” به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارش دهد. هرگونه تغییر در فهرست مزبور بایستی ظرف یک هفته اطلاع داده گردد.

– مسئولیت صحت اطلاعات گزارش شده برعهده “شخص گزارش‌دهنده‌ای” می باشد که ذیل فرمهای مربوطه را    امضا می‌نماید.

12-2- آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس  (مصوب شورای بورس مورخ 18/10/84)

این آیین نامه در چهار قسمت به تبیین ذیل تنظیم گردیده که متن کامل آن در قسمت پیوست 4 ارائه شده می باشد.
الف) وظایف شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در ارتباط با مجامع عمومی

ب) وظایف شرکت‌ها در ارتباط با تهیه صورت‌های مالی

ج) وظایف شرکت‌ها در ارتباط با سهامداران

د) ضمانت اجرایی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید