عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- تاریخچه حسابرسی

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده می باشد. در واقع از زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض گردد، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته می باشد. با نوعی توجه تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می ‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به 300 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی نمود. در آن وقت، درآمدها و هزینه‌ های هر یک از کلان شهرهای یونان از سوی هیأتی مرکب از حسابداران معتبر، ارزیابی و تأیید می‌ گردید (امیراصلانی، 1384).

واتز1 و زیمرمن2 (1986) به شواهد تاریخی تصریح می­کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس علت های دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته می باشد. به عقیده آن­ها دلیل بهره گیری از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر می باشد. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه­ای از قراردادها می باشد و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­کند، انطباق دارد.

در آمریکا تا سال 1933 یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ­گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت­های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن3، 1976).

در ایران، قانون تجارت مصوبه 13 اردیبهشت ماه 1311 نخستین قانونی که به حسابرس تصریح کرده می باشد. اما تصریح قانون مذکور به بازرسان شرکت­هاست که در مواد 62، 63 و 64 مورد بحث قرار گرفته و مفتش یا کمیسر نامیده شده می باشد. به موجب ماده 62 این قانون، مفتشین مذکور ممکن می باشد از میان افرادی غیر از شرکاء نیز انتخاب شوند و موظف­اند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در مورد صورت­هایی که مدیران ارائه می­کنند گزارشی به مجمع عمومی سال آینده بدهند. همین ماده مقرر می­دارد تصمیماتی که بدون این گزارش راجع به تصدیق صورت­های مالی اخذ می­گردد معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، 1378).

تصویب ماده 33 قوانین مالیات بر درآمد در سال 1335 از مراحل مهم و حیاتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده می باشد. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنایی که در دنیای امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسی اشتغال دارد، متفاوت می باشد. تا سال 1335 قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن­های حرفه­ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. تصویب ماده 33 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را می­توان نخستین گام در شناسایی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران تلقی نمود. حسابرس مستقل در این قانون بنام محاسب و کارشناس قسم خورده و درآیین نامه شماره 35397 مورخ 16 مرداد 1340 وزارت دارایی محاسب قسم خورده و کارشناس حساب یاد شده می باشد. در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی براساس اختیارات حاصله از ماده 33 آیین­نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناس حساب را به مقصود تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب­ها و دفاتر اشخاص و شرکت­ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر در اختلاف محاسباتی صادر نمود. در این آیین­نامه، انجمن مذکور، انجمنی مستقل و دارای شخصیتی حقوقی تعریف شده می باشد (همان منبع)

مقدمات تشکیل این انجمن توسط وزارت دارایی در دی­ماه 1340 با تشکیل کمیسیونی که ریاست آن با نماینده وزیر دارایی بود، اعضای آن متشکل از دادستان دیوان محاسبات، نمایندگان دادستان تهران، اتاق بازرگانی، کانون بانک­ها و بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص بود، فراهم گردید. این کمیسیون مدت نه ماه تقاضای داوطلبان را رسیدگی نمود و پس از برگزار کردن امتحانات لازم نخستین اعضای انجمن را انتخاب نمود. اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تاریخ 15 آذرماه 1341 نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی را با 36 نفر عضو تأسیس کردند. نخستین هیأت مدیره این انجمن، اساس­ نامه آن را مشتمل بر 24 ماده و 10 تبصره تنظیم کردند که اساس­نامه مذکور پس از تصویب وزیر دارایی به شماره 7231 به تاریخ 31/2/1342 از طرف وزارت دارایی انتشار پیدا نمود. در نهم خرداد 1342 هیأت مدیره جدید انجمن، بر اساس مقررات اساس­نامه مصوب انتخاب گردید و پس از آن­که انجمن در تاریخ 12 تیرماه 1342 به ثبت رسید، انجمن حسابداران و حسابرسان رسمی ایران به نام انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران رسماً شروع به فعالیت نمود. انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد 1343 تنها جامعه حرفه­ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود. در تاریخ 30 خرداد 1343 انجمن دیگری به نام انجمن حسابداران ایران تأسیس گردید که هدف این انجمن نیز به موجب اساس­نامه آن توسعه حسابداری و حسابرسی بود. در قانون مالیات­های مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر گردید که به مقصود بهره گیری از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده­ای به نام حسابدار رسمی تعیین گردد. به موجب این قانون انجمن محاسبین قسم خورده ایران و انجمن حسابداران ایران منحل نشد، اما از نظر تعیین مالیات مؤدیان مالیاتی فقط نتیجه رسیدگی حسابداران رسمی بعضاً مورد قبول وزارت دارایی قرار گرفته بود (همان منبع ).

به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری در جهت بهره گیری از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف نمود که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلّف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درمورد حساب‌های شرکت گواهی کنند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد (همان منبع).

1- Watts

2- Zimmerman

3- Skousen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید