دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اظهار مسئله

روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت بشر و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته می باشد (رضوانی ، 1388) مطالعه وضعیت مناطق روستایی و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا مانند شرایط ضروری توسعه اقتصادی– اجتماعی تمام جوامع می باشد (ازکیا،1384). مطالعه علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته می باشد. آن چیز که به ضرورت این مقوله دامن می­زند این واقعیت می باشد  که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه­های روستایی می باشد (سعیدی، 1381).

در نظر داشتن توسعه و برنامه ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها می باشد. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه ریزی، مسئله توسعه متوازن می باشد که می­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح گردد توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب نواحی گوناگون از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. در نظر داشتن همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی می باشد که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،1390 به نقل از آسایش،1374). امر برنامه ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­پذیر نخواهد بود. بنابراین نیاز می باشد قبل از برنامه ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به تعبیری سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه­بندی مناطق گوناگون مورد بهره گیری می­گیرد کاربرد شاخص­های مختلف می باشد در این ارتباط تعداد زیادی از شاخص­ها هست که از میان آنها شاخص­های کلیدی انتخاب شده می­گردد و از روشهای مختلفی می­توان برای واکاوی آنها بهره گیری نمود که یکی از آنها روش واکاوی تاپسیس می­باشد.

باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها می باشد، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­پذیر می­باشد.(آسایش ،1375) پس در این پژوهش به دنبال این موضوع هستیم که علاوه بر شناخت اندازه بهره­مندی و یا محرومیت روستاها از بعضی امکانات مورد نیاز اساسی و شاخص­های مورد نظر، در پی مقایسه هر یک از روستاها و دهستاها و بخش­های شهرستان رودبار با یکدیگر و تعیین جایگاه هر یک از آنها از اندازه درجه توسعه­یافتگی می­باشیم.

مطالعات مقدماتی انجام شده در نواحی روستایی شهرستان رودبار نشان می­دهد که توزیع خدمات به صورت مناسب نمی­باشد و پیش روی نیز از توانایی­های محیطی و اجتماعی موجود در شهرستان به خوبی بهره گیری نشده می باشد به همین مقصود می­توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره­برداری از منابع موجود در شهرستان، روستاها را در سطحی مناسب از درجه توسعه­یافتگی برسانیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار