مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی

اگر چه، تأثیر و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی می باشد، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت هست. ابعاد مشترک این دو تأثیر، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و مطالعه عملکرد گزارشگری مالی شرکت می باشد. اگر چه اهداف و تأثیر‌های خاص آن‌ها، متفاوت می باشد، اما ماهیت آزمون‌های بکار گرفته‌شده، بسیار مشابه می باشد.

حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و مطالعه دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل تأثیر حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان می باشد، اما دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زمینه دوم اتکا هست.

در پژوهش آلبرت و همکاران[1](1993)، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده می باشد. بعضی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، مطالعه حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا می باشد.

والاس[2](1984)، شیوه‌های کمک حسابرسان داخلی به حسابرسان مستقل را به تبیین زیر اظهار می کند:

همکاری سازمانی: این مورد شامل تهیه جداول کمکی، گردآوری اسناد و مدارک برای مطالعه، اصلاح اسناد برای تسهیل امور مختلف و گسترش روش‌های حسابرسی مبتنی بر سیستم های رایانه‌ای می باشد.

کمک برای مرور و مطالعه: این مورد شامل تجزیه و تحلیل حساب‌ها، مطالعه و مستند کردن کنترل‌ها، مطالعه دقیق تغییرات و اطلاعات مرکز عملیات و مطالعه‌های موقت طرح‌ها و راه‌حل‌ها می‌باشد.

تسهیل در انجام آزمون‌ها: این مورد شامل نظاره موجودی‌ها، تأیید اعتبار مشتریان، آزمون داده‌های حقوق و دستمزد، تجزیه و تحلیل حساب‌های مشکوک الوصول، آزمون رعایت مقررات و قوانین و کنترل کارمندان و آزمون‌های تراز حساب‌ها می باشد.

کمک در تهیه و ارائه‌ی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی: این مورد معمولاً شامل بهره‌گیری از محتوا نامه‌ی مدیریت و هماهنگی دیدگاه‌های مدیریت با حسابرسان مستقل در مورد کنترل‌ها و عملیات می باشد.

کمک‌های عمومی: شامل بازرسی محل‌ها، به‌کارگیری حسابرسی‌های سیستم و طرفداری از سیستم های موجود می باشد.

براون[3](1983) معتقد می باشد، ارتباط‌ی حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به گونه قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.

آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث بهره گیری بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد گردید.

ریچارد سون[4] (2002)، بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی به این ارتباط هشت مورد به تبیین زیرشناسایی می کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد گردید:

  • ارتباط مؤثر در ارتباط با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل معضلات.
  • مطالعه سیستم کنترل‌های داخلی
  • مطالعه گزارش‌های میان‌دوره‌ای
  • تهیه برنامه جمع‌آوری شواهد برای حسابرسان داخلی
  • برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل
  • برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل
  • حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.

افزایش اتکا بر سطح عملکرد حسابرسی داخلی توسط حسابرس مستقل زمانی امکان‌پذیر می باشد که آنان بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با در نظر داشتن نتایج حاصله، اندازه اتکا و همکاری را تعیین کنند.

[1] . Albercht & et al

[2] . Wallace

[3] . R.Brown

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Richardson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید