مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4 تأثیر حسابرس مستقل

2-2-4-1  تأثیر عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی

رسیدگی و حسابرسی خدمات مفیدی را در اجتماع برای افراد و سازمان‌های نیازمند به اطمینان خاطر و آرامش فراهم می کند؛ زیرا شک‌ها، تردیدها و عدم اطمینان‌ها درمورد وضعیت پدیده‌ها در دنیای واقعی که مورد علاقه آن‌ها می‌باشند، فراوان می باشد. نه تنها چنین آرامش خاطر و اطمینانی به وسیله عملکرد رسیدگی و تأیید فراهم می گردد، بلکه می‌تواند با پیشگیری اشتباه، تقلب و یا شناسایی عواملی که می‌تواند به فرد یا سازمان علاقه‌مند به پدیده مورد نظر آسیب برساند، نوعی مصونیت ایجاد کند. پاسخگو کردن افراد یا سازمان‌های جامعه در مورد اعمالشان به وسیله فرایند رسیدگی یا حسابرسی توسط شخص ثالث، نوعی سازوکار کنترل اجتماعی می باشد این فرایند، ثبات و آرامش روابط انسانی را به همراه دارد. رسیدگی، تأیید و گزارش باعث آرامش خاطر می گردد مبنی بر اینکه تصمیم‌ها و اعمال بر اساس شرایط و ویژگی‌های ناشناخته، گرفته نشده‌اند و در نتیجه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در جامعه افزایش می‌یابد (رجبی، صابری،1391).

2-2-4-2  تأثیر خاص اجتماعی حسابرسی

این تأثیر اجتماعی حسابرسان در جایگاه‌هایی که مستلزم گزارش اطلاعات مالی به وسیله سازمان‌ها برای اعضای برون‌سازمانی آن‌ها می باشد، کاربرد ویژه‌ای دارد. ضرورت اطمینان خاطر و آرامش از طریق رسیدگی و تأیید به ویژه در جایگاه‌هایی مشهود می باشد که ساختار سازمانی، مستلزم یک جدایی مشخص بین تامین کنندگان مالی و مدیریت منابع سازمانی باشد. اعتباردهندگان برون‌سازمانی که حداقل بخشی از تامین منابع را به عهده گرفته‌اند یا به روش‌های مختلف بر بهره گیری از منابع تامین شده تأثیر گذاشته‌اند، لازم می باشد بدانند در مورد منابع سپرده‌شده مدیریت حساب دهی و پاسخگویی خود را چگونه اعمال می کند. عوامل مدیریتی سازمان، مسئول اعمال خود هستند و کوشش می‌کنند با گزارش رسمی اطلاعات حسابداری به اشخاص برون‌سازمانی تا حدودی به این وظیفه اقدام کنند. حسابرسی چنین گزارش‌هایی، اعتبار اطلاعات گزارش‌شده را افزایش داده و راهی برای تقویت فرایند پاسخگویی می باشد. در مورد تأثیر خاص اجتماعی حسابرسی، می‌توان گفت که اطلاعات گزارش‌شده در مورد انجام وظیفه مباشرت مدیر، دارای ماهیت مالی می باشد و دربرگیرنده پاسخگویی مدیران به مالکان سازمان می‌باشد. این گواهی نه تنها برای ارائه به سهامداران که معمولاً مخاطب آن‌ها هستند، بلکه به عنوان یک «کالای عمومی » برای جامعه ارائه می گردد؛ پس، در بسیاری از جایگاه‌ها اطلاعات مالی گزارش‌شده در دسترس هر عضوی از جامعه می باشد و می‌توانند به تصمیم‌گیری‌ها و اعمال اقتصادی و اجتماعی افرادی بی انجامد که به این اطلاعات اتکا می‌کنند؛ درحالی‌که در مقررات مربوط به گونه مستقیم به آن‌ها تصریح‌ای نشده می باشد. گرچه وجود حسابرسی ممکن می باشد از نظر قانونی برای چنین هدفی نباشد، اما با در نظر داشتن کیفیت پیش‌بینی‌شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه آن‌ها موجب اطمینان و آرامش جامعه می گردد و در انجام این کار، تأثیر اجتماعی این اطلاعات را برای پاسخگویی سازمان‌های موجود در جامعه، مستحکم می کند (رجبی و صابری،1391).

2-2-4-3  تأثیر اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی

تأثیر‌های اقتصادی رسیدگی در شش بند ذیل اختصار نمود (حساس یگانه، 1384):

  • در دنیای واقعی یک پدیده خاص هست که در ارتباط شرکت‌کنندگان در جایگاه مربوطه اهمیت دارد.
  • در ارتباط باکیفیت یا وضعیت این پدیده تردید هست.
  • چنین تردیدی برای شرکت‌کنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.
  • این عدم اطمینان، گواهی و تأیید پدیده را بر کاهش یا حذف عدم اطمینان و تردید را ضروری می­سازد.
  • گواهی یا تأیید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافی برای شرکت‌کنندگان در حذف یا کاهش عدم اطمینان و تردید، به وجود می­آورد.
  • در ساختار تصمیم‌گیری‌های مختلف شرکت‌کنندگان، آنان قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، ارتباط منطقی­تر مستقر کنند.
  • روابط منطقی در این ارتباط، معمولاً مستلزم یک تصمیم­گیری عقلایی در ارتباط با انتخاب بین گزینه­های موجود و انجام یک اقدام عقلایی می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-4   تأثیر اقتصادی خاص حسابرسی

این استدلال اقتصادی برای توجیه نیاز به حسابرسی، نشان می­دهد که اگر پیامدهای اقتصادی تضادهای بالقوه در روابط قراردادی (مانند سرمایه‌گذاری در یک سازمان) بیشتر از هزینه­های حسابرسی باشد به نفع هر فرد می باشد که از حسابرسی بهره گیری کند. تأثیر اقتصادی اساسی حسابرس در یک بازار تحت نظارت را می­توان به صورت نماینده­ای برای مالکان (و به گونه غیرمستقیم برای دیگران) تصور نمود که در آن یک منبع اطلاعاتی از یک سازمان خصوصی و درمورد آن هست و اگر توسط یک فرایند کنترل کیفیت مانند حسابرسی، تحت نظارت نباشد، امکان لطمه و زیان اقتصادی برای مصرف‌کننده هست (همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری