مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-6 تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی

پس از رسوایی‌های شرکت‌هایی مانند انرون[1]، وردکام[2]و پارمالات[3] که اطمینان به استقلال و اعتبار موسسه‌های حسابرسی و نیز حرفه حسابداری و بازارهای مالی را کاهش داد، حاکمیت شرکتی توجه بیشتری را به خود جلب نمود.همچنین در دهه‌های اخیر به خصوص به دنبال سقوط اقتصادی و بحران‌های مالی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نیاز به تمرکز بر حاکمیت شرکتی افزایش یافته می باشد براساس گزارش جامع ارائه‌شده به وسیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4] در سال 2004، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سیستم راهنمایی و نظارت مورد قبول شرکت، تعریف شده می باشد. حاکمیت شرکتی عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران می باشد. برای دستیابی به حاکمیت شرکتی خوب، شرکت بایستی روی همه جنبه‌های حاکمیت شرکتی به خصوص وظیفه حسابرسی داخلی تمرکز کند. حسابرسی داخلی، تعهد به اصول اخلاقی، هدف‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان را می‌سنجد و همچنین، منبع مهمی برای حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر ارشد می باشد (یاسین و همکاران،2012).

در این بخش، آغاز بعضی از پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی و نتایج آن‌ها مطالعه و سپس تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی تشریح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاپ و همکارانش[5] (2003) ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را مطالعه کردند. اطلاعات این پژوهش از بزرگ‌ترین شرکت‌های 15 کشور اتحادیه اروپا جمع‌آوری گردید. برای انجام پژوهش 332 پرسشنامه فرستاده و 105 پاسخ دریافت گردید (نرخ پاسخ 32 درصد). نتیجه اصلی این پژوهش، تفاوت در کار حسابرسان داخلی و آگاهی از تأثیر حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در هر کشور بود. همچنین در 50 شرکت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی وجود نداشتند و مدیران واحد تجاری از نظریه‌ها و آیین‌نامه‌های حاکمیت شرکتی بی‌اطلاع بودند.

گراملینگ و مایرز[6](2003) نیز ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را مطالعه کردند. مهم‌ترین یافته این مطالعه، اثر محرک و ترغیب‌کنندگی حسابرسی داخلی در اجرای حاکمیت شرکتی اثربخش بود.

لونگ و همکاران[7](2004) تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی در استرالیا را مطالعه کردند. پرسشنامه‌های این پژوهش برای حسابرسان داخلی و مدیران موسسه‌های مالی استرالیا ارسال گردید. هدف‌های پژوهش، شناسایی هدف‌های حسابرسی داخلی، تعیین ماهیت کنترل داخلی و اهمیت حاکمیت شرکتی در داخل واحدهای اقتصادی بود. نتیجه مهم این پژوهش، این حقیقت بود که فرهنگ و طرفداری هیئت‌مدیره، عوامل کلیدی هستند که به گونه مستقیم بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر می‌گذارند.

کارگیرگس و همکاران[8](2011)، تحقیقی با عنوان «حسابرسی به‌عنوان یک ابزار اثربخش برای حاکمیت شرکتی»، انجام دادند. این پژوهش از طریق مطالعه گسترده در ادبیات موضوع انجام گردید و نتایج آن نشان داد که حسابرسی داخلی، تأثیر اساسی در اجرای کارامد و اثربخش حاکمیت شرکتی دارد.

ابراهیم (2011)، ماهیت و ویژگی‌های حسابرسی داخلی و توانایی آن در اجرای حاکمیت شرکتی را در موسسه‌ای موجود در بورس مصر، مطالعه نمود. این پژوهش از طریق ارسال پرسشنامه انجام گردید. نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در موسسه‌های موجود در بورس مصر، در وضعیت کنونی با معضلات زیادی روبه‌رو می باشد که به گونه منفی روی اثربخشی حاکمیت شرکتی تأثیر می‌گذارد؛ پس بایستی کوشش بسیاری گردد تا حرفه حسابرسی داخلی در مصر پیشرفت کند.

قانون‌گذاران و کمیته‌های نظارتی، هیئت‌مدیره را به عنوان عنصر کلیدی در حاکمیت شرکتی در جهان معرفی کرده‌اند. تعریف جدید از حسابرسی داخلی، بر حاکمیت شرکتی به خصوص هیئت‌مدیره، تمرکز دارد. این تعریف، بر تأثیر حسابرسی داخلی در کمک به موسسه برای دستیابی به هدف‌هایش تاکید می کند؛ زیرا هیئت‌مدیره سرانجام مسئول انجام هدف‌های موسسه می باشد و تأثیر حسابرسی داخلی تهیه اطلاعات برای این گروه می‌باشد. صرف‌نظر از مورد بالا، سهم حسابرسی داخلی، کمک به هیئت‌مدیره برای خود ارزیابی تأثیر حاکمیتی آن‌ها می باشد (میر آقایی،1391).

حسابرسی داخلی با سنجش و ارزیابی اثربخشی کنترل‌های سازمانی، ابزار مهمی برای کنترل مدیریت می باشد که به گونه مستقیم با ساختار سازمانی و قوانین کلی واحد تجاری، در ارتباط می باشد. در محیط تجاری امروز، حسابرسان داخلی دامنه وسیعی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و عملیاتی سازمان را برای مدیریت تهیه می‌کنند که اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فعالیت‌ها و عملکرد مدیریت را بهبود می‌بخشد.

با در نظر داشتن چارچوب مفهومی حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی و تحقیقاتی که در بخش قبل مطالعه گردید، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که حسابرسی داخلی از طریق موارد زیر در حاکمیت شرکتی موثر می باشد:

  • ارائه بهترین نظرهای کاربردی درمورد کنترل‌های داخلی،
  • تهیه اطلاعات درمورد فعالیت‌های متقلبانه و ناهنجار،
  • انجام حسابرسی سالانه و گزارش نتایج آن به کمیته حسابرسی و
  • تشویق کمیته حسابرسی برای انجام بازبینی دوره‌ای فعالیت‌ها و عملیات سازمان و مقایسه آن با عملیات برنامه‌ریزی‌شده.
  • از طرف دیگر، یک کمیته حسابرسی کارامد با ایجاد محیطی مستقل و پشتیبان، جایگاه حسابرسی داخلی را تقویت و اثربخشی کنترل داخلی را مطالعه می کند.

از جمع‌بندی مطالب بالا مشخص می باشد که حسابرسی داخلی، خدماتی به مدیریت ارائه می کند که به مدیر در انجام وظایف او کمک کرده و تأثیر تعیین‌کننده و مشوقی در انجام حاکمیت شرکتی کارامد دارد (همان منبع).

[1] . Enron

[2] . Worldcom

[3] . Parmalat

[4] . Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)

[5] . Paape & et al

[6] . Gramling & Mayers

[7] . Leung

[8]. Karagiorgos & et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری