مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2- اصل افشای کامل

در حسابداری توافق نظری عمومی و کلی بر این که داده های حسابداری بایستی به صورت “کامل”،  “مطلوب” و “مناسب” افشا شوند؛ هست. افشای “کامل” ایجاب می ‌کند تا صورت‌های مالی به گونه ای طرح ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته‌اند، در برگیرنده اطلاعاتی کافی باشند تا برای یک سرمایه‌گذار معمولی مفید واقع شوند و موجب گمراهی خواننده نگردند.

به صورتی آشکارتر، اصل”افشای کامل” بدین معنی می باشد که هیچ اطلاعات مهمی که مورد علاقه و توجه یک سرمایه‌گذار معمولی باشد نباید حذف یا پنهان گردد. از طریق ضوابط مختلف افشای اطلاعات که به وسیله اظهارنظرهای کارشناسی هیئت اصول حسابداری آمریکا ارائه می گردد و ضوابطی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار منتشر می کند، این اصل بیشتر تقویت می گردد.

به هر حال “افشای کامل” یک اظهار کلی، گسترده و بی انتهاست که پرسش‌های زیادی را بی جواب می‌گذارد و باعث می گردد که تفسیرهای متفاوت ارائه گردد.

نخستین پرسش اینکه، مقصود از افشای “کامل” ،  “مطلوب” و  “مناسب” چیست؟ از واژه “مناسب” چنین استنباط می گردد که حداقل مجموعه ای از اطلاعات بایستی افشا گردد؛ “مطلوب” مفهوم محدودیت اخلاقی به خود می گیرد و مشخص می کند که بایستی از نظر بهره گیری‌کننده رفتاری منصفانه و معقول داشت؛ و “کامل” به معنی این می باشد که بایستی به صورت کامل و جامع ارائه شوند. یک موضوع یا دیدگاه پذیرفته‌شده دیگر این می باشد که بایستی “مطلوب” را به عنوان هدف اصلی تلقی نمود و بین افشای “کامل” و “مناسب” نوعی تعادل مستقر نمود. از این رو در بیانیه شماره4 هیئت اصول حسابداری با عنوان “ارائه مطلوب طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری” چنین ابراز شده که زمانی اطلاعات به صورت “مطلوب” ارائه می گردد که:

بین نیازهای متضاد برای افشای جنبه های مهم وضعیت مالی و نتایج عملیات طبق جنبه های متعارف از یک سو و از سوی دیگر خاصه کردن حجم های بزرگی از دادهها و قرار دادن آنها در قالب تعداد انگشت شماری از سرفصلهای صورت‌های مالی و یادداشتهای پیوست، نوعی توازن مناسب بدست آمده باشد (بلکویی، 2000).

9- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی

در مطالعه و ارزیابی نتایج اقتصادی الزامات افشا و گزارشگری مالی، در نظر داشتن اثرات خرد (در سطح شرکت) و کلان (در سطح بازار) مهم می باشد. اثرات این الزامات در سطح شرکت به این دلیل دارای اهمیت می باشد که تلاقی هزینه ها و منافع افشای داوطلبانه شرکت را نشان می‌دهد، یعنی آیا این الزامات برای شرکت سودمند می باشد یا نه؟ به بیانی دیگر مشخص می کند آیا ارزش شرکت را افزایش می‌دهد؟ با این حال صرفاً وجود خالص منافع برای افشای داوطلبانه به مقصود توجیه اجباری کردن افشا کافی نیست؛ زیرا شرکت‌ها اکنون نیز برای افشای داوطلبانه اطلاعات، انگیزه کافی دارند (راس، به نقل از حساس یگانه و پزنگ، 1388).

به بیانی دیگر هرگاه منافع مختص شرکت بیشتر از هزینه های آن گردد نمیتوان به آسانی نتیجه گرفت که نیازمند تدوین قوانین و الزامات می باشد. متاسفانه، در بحث و جدل های پیرامون الزامات افشا و گزارشگری مالی، اغلب به گونه‌ای نادرست به منافع افشای داوطلبانه در سطح شرکت تصریح می گردد در حالیکه بایستی به منافع تجمعی الزامات تمرکز گردد. به هر حال، اثرات افشای شرکت همچنان می‌تواند در مباحث پیرامون قوانین و مقررات، سودمند باشد اگر:

1- از ماهیت و شکل منافع و هزینه ها آگاه باشیم،

2- بدانیم که افشای اجباری چگونه می‌تواند به گونه متفاوتی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- بتوانیم پیش‌بینی کنیم که کدام شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی‌های طفره آمیز در پیش بگیرند و یا ممکن می باشد له یا علیه الزامات پیشنهاد شده که اثرات متمایز خود را بر شرکت گذاشته می باشد لابی تشکیل دهند.

اثرات کلان (در سطح بازار( افشا )در هنگام نبود قواعد و مقررات افشا) سودمند می باشد زیرا هزینه و منافعی را شامل می گردد که شرکت‌ها ممکن می باشد نادیده بگیرند و یا هنگامیکه قصد افشای اطلاعات را دارند، آن را به گونه کامل درونی سازی نکنند. اطلاع از این اثرات کلان و برون سازی آن، زمینه هایی را برای شناسایی منافع و هزینه های مقرراتگذاری و اجبارِ شرکت‌ها به گزارشگری مالی و افشا فراهم میآورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید