عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4 متغایرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

3-4-1 متغیر وابسته

با در نظر داشتن اینکه هدف از پژوهش حاضر رسیدن به این پاسخ می باشد که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد می‌تواند باعث افزایش اتکا برحسابرسان داخلی گردد پس در این پژوهش ” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی “به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده می باشد.

اگر چه، تأثیر و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی می باشد، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت هست. ابعاد مشترک این دو تأثیر، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و مطالعه عملکرد گزارشگری مالی شرکت می باشد. اگر چه اهداف و تأثیر‌های خاص آن‌ها، متفاوت می باشد، اما ماهیت آزمو نهای بکار گرفته‌شده، بسیار مشابه می باشد.

حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و مطالعه دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل تأثیر حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان می باشد، اما دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زمینه دوم اتکا هست.

در پژوهش آلبرت[1] و همکاران، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده می باشد. بعضی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، مطالعه حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا می باشد.

براون[2] معتقد می باشد، ارتباط‌ی حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به گونه قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.

آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث بهره گیری بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد گردید.

ریچارد سون بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی به این ارتباط هشت مورد به تبیین زیرشناسایی می کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد گردید:

 • ارتباط مؤثر در ارتباط با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل معضلات.
 • مطالعه سیستم کنترل‌های داخلی
 • مطالعه گزارش‌های میان‌دوره‌ای
 • تهیه برنامه جمع‌آوری شواهد برای حسابرسان داخلی
 • برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل
 • برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل
 • حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.

اتکا بر عملکرد حسابرسی داخلی و افزایش همکاری بین این دو زمانی امکان‌پذیر می باشد که حسابرسان مستقل بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با در نظر داشتن نتایج حاصله، اندازه اتکا و همکاری را تعیین کنند (نیکبخت و معاذی نژاد،1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی

با در نظر داشتن مطالب ارائه‌شده، شش حوزه همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی شناسایی و به عنوان آیتم‌ها وسوالات در پرسشنامه جهت اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی گنجانده شده می باشد. از پاسخ دهندگان خواسته شده می باشد که درمقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این شش حوزه به تبیین زیرمی باشد:

 1. اندازه بهره گیری از نتایج آزمون­های کنترلی انجام­شده توسط حسابرسان داخلی.
 2. واگذاری بخشی از کار حسابرسی مانند رسیدگی به مانده حسابهای دریافتنی به حسابرسان داخلی.
 3. بهره گیری از حسابرسان داخلی برای شناخت نقاط ضعف بااهمیت در کنترل­های داخلی.
 4. بهره گیری از نظرات حسابرسان داخلی برای تعیین ذخیره­ی مناسب مطالبات مشکوک الوصول.
 5. بهره گیری از انبارگردانی­های انجام­گرفته تحت نظارت حسابرسان داخلی توسط حسابرس مستقل.
 6. مطرح کردن موارد مربوط به تقلب و اشتباه با حسابرسان داخلی.

[1] . Albrecht

[2] . Brown

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

 • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید