عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

17-2- محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

به رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر هست، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویشوانات و کافمن (1999) علت های آن را هزینه های مرتبط با جمع آوری، پردازش وافشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی[1] برشمرده‌اند که درمورد آنها توضیحاتی به اختصار ارائه می گردد.

جمع آوری، طبقه بندی و افشای اطلاعات، نیازمند کوشش، زمان و منابع مالی می باشد. طبیعی می باشد که شرکت‌ها بسته به اندازه در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه‌ها و منافع نهایی افشا برابر گردد. از سوی دیگر، زیرا اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه‌ها و منافع مشکل می باشد، اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل[2] حرکت می‌کنند (صمدی، 1389).

در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آنها می گردد و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشا نکردن یا افشای کمتر خواهند بود (همان).

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می گردد که از اطلاعات افشا شده یک شرکت برای ارزش‌گذاری شرکت دیگری بهره گیری گردد، طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد (پارسائیان، 1386). در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و پس شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشا نکردن یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حد بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. پس تأثیر نهادهای قانونگذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده، برجسته می گردد. با اینکه قوانین ومقررات لزوماً منجر به بهینه شدن اندازه شفافیت در بازار نمیشوند، اما با در نظر داشتن محدودیت‌های پیشگفته و اینکه اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی را دارد، نیاز به نهادهای قانونگذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می رسد. به علاوه، زیرا اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط هم به ندرت تولید می گردد، نیاز به الزامات قانونی هست.

به اعتقاد ویش وانات و کافمن (1999)حداقل از سه راه میتوان به شفافیت رسید؛

  1. بهبود ساز وکارهای (مقرراتی- قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکا اطلاعات را تقویت نماید،
  2. طراحی سازوکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر، و
  3. ایجاد نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار برای پرداختن به معضلات اجتناب ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Externality Phenomenon

[2] Perfect Information

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، اندازه افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر اندازه افشای اختیاری، ارتباط هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید