عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3 اهداف حسابرسی

2-2-3-1 اظهار هدف حسابرسی

هدف کلی حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

در زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی[1] و پاسخ‌گویی مدیریتی، رسیدگی و گزارش کردن درمورد کیفیت صورت‌های مالی شرکت‌ها در جهت منافع افراد و سازمان‌ها به طریقی دور از این شرکت‌ها اما با حقوق معقول دسترسی به اطلاعات مقصود شده در گزارش‌ها.  عبارت «دور اما با حقوق معقول دسترسی» بر حسب سه عامل تفسیر می گردد: اولین عامل عبارت می باشد از بهره گیری‌کنندگان بالقوه صورت‌های مالی (نیاز برای پاسخ‌گویی می باشد) که به صورت فیزیکی یا به شکل ذهنی از ارزیابی شخصی کیفیت محتوای اطلاعاتی گزارش‌ها جلوگیری شده (پس در این صورت نیاز برای پاسخ‌گویی می باشد).

دومین عامل مربوط می باشد به یک تضاد منافع قابل‌شناسایی اما بالقوه بین تولیدکنندگان مدیریتی گزارش‌ها و بهره گیری‌کنندگان بالقوه آن‌ها که برای بهره گیری‌کننده یک نیاز اطلاعاتی ایجاد می کند که تضاد را روشن کند (وضعیت نمایندگی از سقوط اخلاقی بالقوه).

سومین عامل این می باشد که: آیا عامل تفکیک و تضاد منافع برای ترغیب بهره گیری‌کننده برای پیامدهای اقتصادی، اتکای آن‌ها به صورت‌های مالی وقتی آن‌ها کیفیت نامناسبی دارند کافی هستند (موید یک ارتباط هزینه منفعت) (پاکروان، 1391).

پس هدف خاص تر حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

در زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی مدیریتی، نگرانی اولیه حسابرس عبارت  می باشد از: گواهی (شهادت دهی) درمورد مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی از جانب افراد و سازمان‌هایی که حقوق معقولی از دسترسی به آن اطلاعات دارند و انتظار می رود  هنگام بهره گیری به وجود چنین خصلت‌هایی با در نظر داشتن چنین صورت‌های مالی اتکا نمایند (همان منبع).

از این هدف چند استدلال حاصل می گردد:

1- حسابرس از جانب افرادی که به کیفیت صورت‌های مالی اتکا می‌کنند، کار می کند.

2- این کیفیت در دو بخش تعریف می گردد:

بخش اول مربوط به اینکه آیا پیام‌های مالی مناسب بهره گیری‌کننده، در صورت‌های مالی  ابلاغ می شوند؟

بخش دوم این می باشد که آیا این پیام‌ها به صورت معتبر تولید می شوند؟

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی

اهداف یک تأثیر پیچیده مثل حسابرسی همیشه مستقیماً یا صراحتاً اظهار نمی‌گردد. یکپارچگی سیستم ثبت و نگهداری حسابداری به عنوان منبع داده‌ها برای مقاصد گزارش دهی، وجود کنترل‌های داخلی قوی برای حفظ این یکپارچگی و کفایت افشای داده‌های گزارش‌شده مانند اهداف پنهانی حسابرس هستند که حسابرس برای رسیدن به هدف نهایی که همان تعیین کیفیت صورت‌های مالی گزارش‌شده را بر حسب معیارهای تصریح شده می باشد از این مبانی بهره گیری می کند(حساس یگانه،1384).

[1]– corporate Governance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید