عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2  اظهار مسئله

یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی می باشد که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای بهره گیری‌کنندگان از نتایج حاصل از عملیات شرکت بگذارد.

انجمن حسابرسان داخلی امریکا [1](IIA) در سال 2011 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می کند:

«حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف می باشد که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می گردد. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می کند» (عالی نژاد،1390).

طبق استاندارد حسابرسی 610 « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران  حسابرسی داخلی چنین تعریف شده می باشد:

«حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به مقصود خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی به شمار می رود. ارزیابی و مطالعه کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، مانند وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی می باشد«.

با در نظر داشتن تعریف حسابرسی داخلی ارائه‌شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت می باشد که عبارت‌اند از:

  • هیئت‌مدیره،
  • حسابرسان مستقل
  • مدیریت ارشد
  • مدیریت عملیاتی

تمامی این گرو ه ها دارای انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسی بوده و یا بر آن مدعی هستند. حسابرسان داخلی نمی‌توانند هیچ یک از چهار مورد مذکور را نادیده بگیرند (مجله حسابرس،1383).

یکی از مهم‌ترین بهره گیری‌کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می گردد. بهره گیری بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).

از سوی دیگر هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانه­ی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی می باشد. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفته­شده حسابرسی، حسابرس بایستی مدارک کافی و قابل‌اطمینان را جمع­آوری کند. پس، بر اساس بیانیه­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی گردآوری و ارزیابی بی­طرفانه­ی شواهد، یک ضرورت برای حسابرسی می باشد (ریبل[2]، 1988).

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین اندازه کار لازم برای صاحب کار انجام می­دهند. ارزیابی آن‌ها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی می­تواند ارتباط­ی مستقیم با اندازه آزمون­های محتوا داشته باشد، به طوری که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می­دهند (قامنتس[3]، 1982).

طبق بیانیه­ی شماره 65 استانداردهای حسابرسی و استاندارد شماره 61 از مجموعه­ی استانداردهای ایران، تصمیم برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی بایستی با ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی همراه باشد. حسابرس مستقل بایستی شناختی از عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک غیر از مرتبط با مطالعه و ارزیابی کنترل­های داخلی به دست آورد. سپس، با بهره گیری از نتایج به دست آمده از ارزیابی، برای بهره گیری از کار حسابرسان داخلی برنامه ریزی ­کند.

سازمان­های حرفه‌ای در کشورهای دیگر نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده­ و استانداردهای حسابرسی متناسب را صادر کرده­اند. برای مثال، انجمن حسابداران رسمی کانادا[4] اظهار می­کند که حسابرسان مستقل ممکن می باشد به گونه کلی، به کار حسابرسان داخلی زمانی که آزمون و مطالعه سیستم کنترل داخلی را شامل می­گردد، اتکا کنند. بنیاد پژوهش حسابداری استرالیا[5]، استاندارد شماره­ی دو رویه­های حسابرسی را برای بهره گیری از کار حسابرسان داخلی صادر کرده می باشد. در این استاندارد آمده می باشد که اگر حسابرس مستقل علاقمند به بهره گیری از کار حسابرسی داخلی می باشد، بایستی یک ارزیابی دوگانه از عملکرد آن به اقدام آورد. اول، یک ارزیابی عمومی از معیارهای تعیین­شده شامل جایگاه سازمانی، حیطه­ی وظایف، صلاحیت حرفه‌ای و مراقبت حرفه­ای، به اقدام آورد. دوم، یک ارزیابی خاص از کار حسابرسی داخلی با مطالعه­ی کار برگ‌های نهایی و با آزمون دوباره­ی کار حسابرسان داخلی، انجام دهد (انصاری و همکاران، 1388).

با در نظر داشتن مطالب مطرح‌شده در مورد اهمیت حسابرس داخلی برای گروه‌های مختلف بهره گیری‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل این پژوهش درپی پاسخگویی به این سوال می باشد که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

1 -Institute of Internal Auditors

Rebele – [2]

Gaumnitz – [3]

[4] – Canadian Institute of Charterd Accountants

[5] – Austalian Accounting Research Foundation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید