بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 1-7- روش پژوهش برحسب هدف، پژوهش حاضر از آن جهت که نتایج آن میتواند به محدود کردن خطر اخلاقی مدیران در شرکتها کمک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق ارتباط بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌ های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری – دانلود پایان …

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات قسمتی از متن پایان نامه : 11-2- دستورالعمل اجرایی “نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی” دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، در اجرای تبصره 2 ماده 46 قانون بازار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل