پایان نامه ارشد حسابداری درباره تجزیه و تحلیل بنیادی و افشای اختیاری

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با اندازه افشای اختیاری اطلاعات قسمتی از متن پایان نامه : 6-11-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرضیه اساسی و ساده می‏باشد و اگر یک یا چند مورد از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط اندازه شرکت با عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها قسمتی از متن پایان نامه : 2-1-5-4  هموارسازی نمایی[1] فرمول این مدل عبارت می باشد از: در اینجا Ø یک پارامتر هموار می باشد که بین صفر و یک قرار می گیرد زمانی که این پارامتر رقم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل