پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های …

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 1-3- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش این مقاله با تعیین تاثیرات منفی ومثبت مدیریت مشترک میتواند در بسط ادبیات موضوع تأثیر داشته باشد. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل