دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

4- خصلت­های جامعه روستایی:

هرچند به دست دادن خصلت­های کلی جامعه روستایی دشوار می باشد، اما اغلب پژوهشگران جامعه روستایی را واجد این ویژگی­های کلی می­دانند:

1) کوچکی ابعاد، 2) تراکم کم جمعیت، 3) تجانس و یکدستی نسبی ساکنان به خصوص از نظر تقسیم کار و اختلاف در تأثیر­های اجتماعی، 4) ثبات و مقاومت پیش روی تغییر، 5) انزوای اجتماعی و جغرافیایی، 6) اتکای جامعه به خانواده و ساخت سنتی خویشاوندی (محسنی، 1372).

سوروکین و زیمرمان هشت گروه از متغیرها را جهت تفکیک روستا از شهر در نظر می­گیرند که عبارتند از:

  1. 1. اشتغال: اماکن روستایی شامل درصد بالایی از کارگران و خانواده­های آنها می­شوند که مستقیماً با زمین به مقصود زراعت و فعالیت­های جنگلی سر و کار دارند.
  2. محیط: محیط جغرافیایی نواحی روستایی بیشتر دست پرورده طبیعت می باشد تا ساخته دست بشر و چشم انداز آن طبیعی­تر و بیشتر مرکب از مزارع و جنگل­هاست تا عمارت و خیابا­ن­ها و کارخانجات.
  3. اندازه جامعه: اماکن روستایی معمولاً کوچک­تر از شهر­ها هستند.
  4. تراکم جمعیت: جمعیتهای نسبی در نواحی روستایی پایین­تر از شهرهاست.
  5. تجانس جمعیت: از لحاظ خصوصیات اجتماعی، جمعیت جوامع روستایی در مقایسه با جمعیت شهری متجانس­تر می باشد.
  6. فرق اجتماعی: فرق و طبقه­بندی اجتماعی در شهر بیشتر به چشم می­خورد تا در روستا و اختلاف طبقاتی در روستا محسوس می باشد.
  7. تحرک: تحرک هم به معنای فضایی و هم اجتماعی در روستا شدت کمتری دارد.
  8. سیستم روابط متقابل: روابط روستایی اکثراً در سطح شخص و چهره به چهره می باشد (Sorokin and Zimmerman, 1977).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

در شرایط کنونی بسیاری از ویژگی­های نسبت داده شده به جوامع شهری و روستایی ممکن می باشد مصداق خود را از دست داده باشند. همچنان که در مورد جمعیت و اشتغال تبیین داده گردید در مورد سایر ویژگی­های اجتماعی همچون تجانس، تحرک اجتماعی و روابط متقابل، تمایزات بین جامعه روستایی و شهری به دلیل نفوذ و گسترش بی رویه شهرنشینی و فرهنگ شهری کمتر شده می باشد. روستاها در کشورهای توسعه­یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر ازهمیشه روستایی و یا دست کم دهقانی باقی مانده­اند. کمبودها و عدم برخورداری­ها در مقایسه با نقاط شهری در حال کاهش می باشد و رفتار و روحیات روستاییان نیز «شهری می­گردد».

گسترش زندگی شهری باعث در هم­شدن مرز جدایی جوامع روستایی و شهری و افزایش همپوشانی­های مشترک شده می باشد. به طوری که هر چه بر معیارهای فرق شهر و روستا افزوده گردد، باز هم تعریف جامع و مانعی از روستاها و شهرها امکان­پذیر نیست. بر همین اساس گروهی از محققان مسائل روستایی و شهری، به جای افزودن بر ملاک­های فرق برای ارائه تعریف دقیق­تر از روستا و شهر قائل به زنجیره روستا شهری شده­اند؛ برای مثال اگرچه تراکم جمعیت تعریف نواحی روستایی و شهری را تسهیل می­نماید، اما کشیدن مرز دقیق بین این نواحی را به ویژه در حومه شهرهای بزرگ دشوار می­سازد. همچنین نواحی روستایی ممکن می باشد براساس معیار نوع فعالیت به سادگی به عنوان نواحی غلبه کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی تعریف گردد. در صورتی که در یک ناحیه روستایی ممکن می باشد جمعیت بسیاری با این نوع فعالیت­ها هیچ گونه ارتباطی نداشته باشند و در شهرها و بخش صنعت یا خدمات کار کنند و حتی نیازها و علایق آنها نیز با وجود سکونت در این نواحی هیچ گونه انطباقی با جمعیت روستایی­کشاورز نداشته باشد. به همین ترتیب با نفوذ فزاینده شهرهای بزرگ به ویژه در حومه بلافصل خود بر مقدار جمعیت ساکن در خارج از محدوده شهری یا نواحی روستایی که در عین حال به گونه کامل وابسته به شهر هستند افزوده می­گردد که نمونه آن روستاهایی می باشد که در اطراف شهرهای بزرگ اکثراً تأثیر خوابگاهی می­یابند (جمعه پور، 1385).

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار