عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی

حسابرسی بر پایه­ی چارچوب مفهومی استوار می باشد. مفروضات بدیهی حسابرسی، فرضیاتی هستند که حسابرس بایستی قبل از ورود به کار، آن­ها را بپذیرد. ماتز و شرف(1961) یک طرح سلسله مراتبی که به صورت یک چارچوب مفهومی مطرح می­گردد را برای استنتاج کاربردهای حسابرسی بکار می­برند و 8 فرض بنیادی را مطرح می­کنند که در زیر تشریح می­شوند:

1- صورت­ها و داده­های مالی اثبات­پذیرند.

حسابرس با فرض اثبات­پذیر بودن صورت­ها و داده­های مالی به انجام حسابرسی می­پردازد. زیرا در غیر این­صورت دلیلی برای انجام حسابرسی وجود ندارد. درجه اثبات­پذیری ممکن می باشد در خصوص حساب­های مختلف متفاوت باشد.

2- بین حسابرس و حسابرسی­شونده هیچ­گونه تضاد منافعی وجود ندارد.

حسابرسی به مقصود فراهم ساختن اطمینان معقول نسبت به ارائه منصفانه صورت­های مالی اجرا می­گردد و از آ­ن­جا که جامعه از تصمیمات آگاهانه درمورد سرمایه­گذاری و تخصیص بهینه منابع منتفع می­گردد، قاعدتاً ارائه منصفانه صورت­های مالی هم برای مدیران و هم برای سرمایه­گذاران اهمیت دارد.

3- صورت­های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تبانی، تقلّب و دیگر تخلف­ها به دور می باشد.

در مجموع، فرض حسابرس بر این می باشد که به گونه معمول صورت­های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی از تقلّب و تبانی به دور می باشد. با این تفاصیل حسابرسان، در رسیدگی­های خود احتمال وجود تقلّب و اشتباهاتی را که می­تواند موجب تحریف بااهمیت در صورت­های مالی گردد، ارزیابی می­کنند. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان بایستی از نبود تحریفی بااهمیت در صورت­های مالی اطمینانی معقول بدست آورند و حسابرسان نمی­توانند اطمینان کامل را در این خصوص فراهم کنند.

اگر فرض کنیم که اطلاعات مورد آزمون شامل تخلفاتی ناشی از تبانی و ماهیت غیرعادی می باشد، آن­گاه بایستی برنامه حسابرسی را فراسوی آن­چه که امروز تصور می­کنیم ضروری می باشد، تنظیم نماییم.

4- وجود یک سیستم کنترل داخلی رضایت­بخش باعث حذف تخلف­ها و تقلب­های احتمالی می­گردد.

رخداد تخلفات متأثر از متغیرهای متفاوتی می باشد و وجود سیستم کنترل­های داخلی مطلوب درصد زیادی (احتمال) از رخداد تخلف­ها را کاهش می­دهد، در حالی که هنوز درصد پایینی (امکان) از رخداد تخلف­ها هست. شناخت این فرض به درک و اهمیت کنترل­های داخلی از نظر حسابرسان، کمک می­کند و مبنایی را فراهم می­کند که اثر کنترل­های داخلی بر آزمون­های حسابرسان مشخص گردد و مسئولیت حسابرسان در افشای نقاط ضعف و بهبود و اصلاح سیستم نتیجه گردد.

حسابرسان با در نظر گرفتن همین فرضیه  و در پی اتکاء به سیستم کنترل­های داخلی و عدم تأکید صرف بر آزمونهای محتوا، حسابرسی مبتنی بر سیستم را پذیرفته­اند.

5- کاربرد یکنواخت اصول پذیرفته شده حسابداری به نمایش منصفانه وضعیت مالی و نتایج عملیات می­انجامد.

معیار حسابرس برای ارزیابی صورت­های مالی، مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری می­باشد. مطابق با این فرض، اصول پذیرفته شده حسابداری معیار مناسبی برای تعیین منصفانه بودن ارائه صورت­های مالی می باشد.

ارتباط حسابداری و حسابرسی، بهره گیری حسابرسی از اصول پذیرفته شده حسابداری به عنوان معیار منصفانه بودن اطلاعات ارائه شده صورت­های مالی می باشد. در صورت فقدان اصول پذیرفته شده حسابداری، معیاری برای قضاوت در مورد قضاوت درمورد­ی منصفانه بودن صورت­های مالی وجود ندارد و اگر قضاوت حسابرسان برمبنای معیارهای از پیش تعیین شده نباشد، یک قضاوت شخصی بوده و فاقد ارزش می باشد.

6- در صورت نبود شواهد متضاد، آن­چه در گذشته مصداق داشته باشد در آینده نیز مصداق خواهد داشت.

در صورتی که حسابرس در سنوات گذشته به شواهدی در خصوص تنظیم صورت­های مالی،کنترل­های داخلی و غیره دسترسی پیدا کند، در سنوات بعد تا زمانی که به شواهدی دالّ بر خلاف موارد فوق دسترسی پیدا نکند فرض بر این می باشد که شرایط قبلی در حسابرسی سال جاری نیز حاکم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر این فرض مصداق نداشته باشد، در این­صورت که مبنایی برای ارزیابی دریافتنی­ها، موجودی کالا، عمر مفید دارایی­های ثابت یا مناسب بودن کنترل­های داخلی وجود نخواهد داشت.

7- به هنگام رسیدگی به داده­های مالی به مقصود اظهارنظر، حسابرس فقط در مقام حسابرس انجام وظیفه می­کند.

مقصود از عبارت “در تأثیر حسابرس اقدام کردن “رعایت استانداردهای حسابرسی و به­خصوص داشتن استقلال رأی می­باشد.

با وجود این­که یک حسابرس مستقل می­تواند خدمات گوناگونی به صاحب­کاران خود ارائه دهد، زمانی که به کار حسابرسی اشتغال دارد، در آن مدت بایستی تنها به عنوان حسابرس انجام وظیفه کند و از پذیرش هر گونه مسئولیت یا فعالیتی که با تأثیر حسابرس در تضاد باشد خودداری کند.

8- جایگاه حرفه­ای حسابرس مستقل، تعهدات حرفه­ای را به او تحمیل می­کند.

شخصی که در مقام حسابرس انجام وظیفه می­کند بایستی جایگاه حرفه­ای خود را در نظر بگیرد. بخش عمده­ای از این جایگاه به رعایت استانداردهای حسابرسی و آئین رفتار حرفه­ای باز می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آن ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید