مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسأله و  تبیین موضوع

در بین تحقیقات مختلف پیرامون حاکمیت شرکتی در اواخر قرن بیستم، مدیریت مشترک[1] یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بوده می باشد. (ریچاردسون[2] 1987) مدیریت مشترک اینگونه تعریف میشود: حضور یک عضو مشترک درهیئت های مدیره ی مخصوص یا شرایطی که در آن یک عضو وابسته به یک سازمان درهیئت مدیران سازمان دیگری نیز عضو باشد. (میزروچی[3] 2010- رپنهاگن[4] 1996) در حالیکه مدیریتهای مشترک سالها رایج بوده اند و به علت های مختلف شکل گرفته اند، اما ادبیات این موضوع در مورد تاثیرات مدیریت مشترک شاخه شاخه شده اند. (فاما و جنسن[5] 1983) گرچه مدیران بدون شک تأثیر مهمی در سازمانها بازی میکنند، اما تاثیرات عملکردی مثبت ومنفی ناشی از مدیریت مشترک شناخته شده اند.

از آنجاییکه مسئله ی حاکمیت شرکتی ومدیریت مشترک درکشورهای مختلف متفاوت می باشد، تحقیقات بیشتری در کشورهای مختلف به این مسئله پرداخته اند. در حالیکه محققان به تاثیرات مدیریت مشترک درکشورهای مختلف پرداخته اند، اما محیط منحصر به فرد در ایران هنوز به گونه وسیع مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. این مطالعه به مطالعه بازار سرمایه ی ایران میپردازد که برای مدیریت مشترک محیطی ایده ال می باشد، زیرا که دارای تعداد زیادی ازشرکتهایی می باشد به گونه دقیق کنترل میشوند.(اسمیت و اموآکو –ادو[6] 1999)

افشای داوطلبانه،‌ افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی می باشد که به ‌وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده می باشد. افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی می باشد. شرکت‌ هایی که به ‌گونه داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنندکه به ‌وسیله مراجع قانونگذار اجباری برای ارائه آنها وجودندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار کوشش می‌کنند واز این ‌رو به ‌واسطه افشای اطلاعات اضافی ازشرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی[7] 2009).

متون و نوشته های مربوط به افشای داوطلبانه نشان دهنده ی منافع مثبتِ حاصل از افزایش سطح افشا هستند. (به گونه مثال بوتوسان1997[8]) گرچه افشا بسیار تحت تاثیر محیط فرهنگی ایست که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد. در ایران اندازه افشاهای داوطلبانه در بین شرکتهای مختلف بسیار متفاوت می باشد. (بوجاکی و مک کونومی[9] 2002). همینطورکیفیت سود در بین شرکتها بسیار متفاوت از یکدیگر می باشد. درحالیکه هیئت های مشترک از اختیارات حسابداری وسیعتری بهره میبرند، تاثیر این به هم پیوستگی بر کیفیت سود هنوز مورد مطالعه ی گسترده قرار نگرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مطالعه به مطالعه اینکه آیا مدیریت مشترک با کیفیت حسابداری ارتباطی منفی دارد،بخصوص با افشاء داوطلبانه وکیفیت سود، یا خیر پرداخته میشود.

[1]– interlocking directors

[2]– Richardson, Eldon S

[3] – Mizruchi

[4] – Reppenhagen

[5]Fama and Jensen

[6]– Smith & Amoako-Adu

[7]– Madhani

[8] -i.e. Botosan

[9] -Bujaki & McConomy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید